Forældreråd

Forældrekredsen ved Det Kgl. Teaters Balletskole og N. Zahles Gymnasieskoles afdeling på Det Kgl. Teater repræsenteres af Forældrerådet, der har til opgave inden for rammerne af Det Kgl. Teaters bestemmelser om Balletskolen, "Grundbestemmelserne for institutionen N. Zahles Skole" og samarbejdsaftalen mellem N. Zahles Gymnasieskole (NZG) og Det Kgl. Teater (DKT) at medvirke til det bedst mulige samarbejde mellem hjem og skole (Det Kgl. Teaters Balletskole og N. Zahles Gymnasieskole).
Forældrerådet består af én repræsentant fra hver klasse. Valget finder sted i august måned, og det valgte Forældreråd holder møder 5 – 6 gange årligt, hvor alle forhold af betydning for elevernes skolegang kan drøftes, ligesom skolen orienterer og hører Forældrerådet om tiltag, der har betydning for elevernes skolegang.

Forældrerådet, som er identisk med forældreforeningens bestyrelse, er et rådgivende organ for Balletskolen.