Udmeldelse

Ved udmeldelse af elev rettes kontakt til læseskoleleder Thomas Aaboe Lawerentz