Profil


Hvad vil vi

På Læseskolen vil vi gerne sikre, at det enkelte barn får en god skolegang med tid og rum til at udvikle sig både fagligt, socialt og personligt. Vi har fokus på det enkelte barn og dets behov, men fælles for dem alle ønsker vi, at de udvikler en livsanskuelse, der bygger på en kritisk sans, et positivt livssyn samt en stærk tro på sig selv og egne muligheder. Denne "rygrad" skal hjælpe den enkelte til selvstændigt at bestemme retningen for det liv, han eller hun skal leve – hvad enten det bliver et liv på teatret som balletdanser eller et liv uden for teatret.

Skolemiljø

Stemningen på Læseskolen er rar og præget af at være en lille skole med få elever og få voksne, hvor alle kender hinanden. Miljøet på skolen er kendetegnet ved nærhed, tryghed, omsorg og gensidig tolerance. Udover undervisning af høj kvalitet er børnenes selvtillid og selvværd i fokus med det formål at skabe selvstændige og ansvarlige individer. Det forventes, at den enkelte elev tager medansvar for egen indlæring og i enhver henseende repræsenterer skolen bedst muligt.

Skolens lærere

Undervisningen i Læseskolen varetages af lærere ansat af N. Zahles Gymnasieskole. Som medarbejder på Læseskolen forventes det, at man i en positiv og åben ånd altid yder sit bedste og aktivt bidrager til børnenes trivsel. Flere informationer om medarbejderne på Læseskolen præsenteres nærmere her

Skolelivet på Læseskolen

At være elev på Læseskolen er spændende men krævende. Skoledagene er ofte lange, og der er meget eleverne skal nå i løbet af en skoledag. Men det er også sjove, spændende og lærerige dage fyldt med oplevelser og muligheder, man ikke finder andre steder.

Når eleverne begynder i indskolingen, starter de i en heldagsskole. Indskolingen er som resten af Balletskolen en eliteuddannelse, hvor ambitionsniveauet er højt, og både den fysiske og boglige læring er tænkt og tilrettelagt, så al undervisning supplerer og influerer positivt på hinanden.

Eleverne i indskolingen skal først til en balleteksamen efter 2. klasse. Dermed sikres et kontinuerligt og trygt skoleforløb, hvor eleverne kan lære en række kompetencer, som er til gavn for en potentiel balletkarriere eller som er et solidt fundament for anden skolegang og elite- eller kunstnerisk udfoldelse. 

Fra 3. klasse bliver eleverne en del af den almindelige læseskole. Det er dog en meget ualmindelig almindelig læseskole. Klassekvotienterne er lave, og dagene er skruet noget anderledes sammen. Først skal eleverne til ballettræning om morgenen, derefter i læseskole om formiddagen til ud på eftermiddagen - ofte afbrudt af prøver - for nogle elever er der balletundervisning igen sidst på dagen, og ikke sjældent medvirker de på scenen om aftenen. Men alt dét skaber en helt unik skolegang – en særlig magisk hverdag.