Profil‎ > ‎

Traditioner

Første skoledag


På den første skoledag efter sommerferien mødes alle elever, forældre, lærere og ledelsen på Balletskolen i en af de store dansesale på Det Kongelige Teater. Der bydes velkommen med taler, sang og musik. Dagen afsluttes med, at eleverne på hvert klassetrin mødes med deres klasselærer og ser deres nye klasseværelse på Læseskolen.

Morgensang


En af de gode gamle traditioner er morgensang, som afholdes mandag og fredag. Her synger vi årets sange ledsaget af en musiklærer på klaver, mens elever til tider optræder med musik, sang eller skuespil. Morgensang er både en vigtig social begivenhed, men den er også vigtig, fordi det er her, at ledelsen, lærerne eller pædagogerne fra pasningen giver fælles beskeder til eleverne.

Generalprøver


Vi går til generalprøver på teatrets forestillinger så ofte som muligt. Det er primært balletterne, vi ser, mens skuespil og opera inddrages, hvis det har faglig relevans. Generalprøverne ligger normalt i skoletiden, og der gives besked til hjemmene, hvis børnene får senere fri, end de plejer.

Halloween 

I november måned mødes eleverne en sen aften til Halloween-fest. Denne uhyggelige, men festlige aften, arrangeres af forældreforeningen og foregår i festsalen på N. Zahles Gymnasieskole. Vi spiser og drikker, leger sjove lege og kårer aftenens bedste kostumer. Somme tider er elever fra Holstebro eller Odense Balletskole med til festen.

Juleklip 

Hvert år i december måned inviterer forældreforeningen alle eleverne og deres familie til julehygge på Læseskolen. Vi spiser æbleskiver, klipper julehjerter og synger julesange.

Juleindledning 

På kalenderårets sidste skoledag afholder vi juleindledning i Holmens Kirke, hvor hele skolen deltager, og hvor forældrene også er meget velkomne.

Julebal


Årets julebal afholdes altid den 22. eller 23. december på Gamle Scene. Det er en magisk og meget traditionsrig aften, som børnene hvert år glæder sig til. Alle med tilknytning til Balletskolen mødes til en festlig aften med god julemad, gaver, musik, underholdning og mange gode timer på dansegulvet på Gamle Scene - hvor der er tradition for, at de voksne dansere fra Den Kongelige Ballet kommer og danser med om juletræet.

Fastelavn 


I februar måned holder vi traditionen tro fastelavn. Alle elever og lærere samles i en af de store dansesale. Vi slår katten af tønden, kroner årets kattedronning og kattekonge, spiser fastelavnsboller, leger og kårer årets bedste kostumer.


Forårskoncert

Læseskolens musiklærer afholder hvert år forårskoncert med eleverne for deres familie og venner. Eleverne optræder med sang, dans og musik.


Kunstudstilling 

Læseskolens billedkunstlærer arrangerer hvert år en kunstudstilling for elevernes familie og venner. Eleverne præsenterer udvalgte værker, som de har lavet i billedkunsttimerne i løbet af skoleåret.


Klasselærerdag

I juni måned arrangerer klasselærerne på Læseskolen en klasselærerdag. Formålet med denne dag er, at eleverne og deres klasselærer med ture ud af huset får fælles oplevelser, der styrker sammenholdet i klassen.


Læseskolens sommertur

Som et sidste punktum for skoleåret afvikles en fælles sommertur for alle eleverne samt Balletlærere, skolelærere og pædagoger.


Fester på Zahles

Der bliver løbende inviteret til fester på Zahles, som led i et større samarbejde, med henblik på at eleverne kan få et større kendskab til skolen samt nye bekendtskaber.