Uddannelsen

Undervisning

Uddannelsen følger Undervisningsministeriets lovgivning på området og kvalificerer eleverne med en 9. klasses eksamen til optagelse på en gymnasial uddannelse. 

Vi tilstræber, at det faglige niveau for undervisningen er på linje med niveauet i den almene folkeskole. Dog tilrettelægges undervisningen under hensynstagen til de særlige forhold, der er for balletelever. 


Skole-hjem-samarbejde 

Samarbejde mellem skolen og hjemmet er af stor betydning for Balletskolen og vægtes højt. Det udmøntes gennem skole-hjem-samtaler, forældremøder og forældrerådsmøder.

Der er et årligt forældremøde ved starten af året, hvor forældrene møder alle klassens lærere og skolens balletlærere. Her får forældrene et indtryk af, hvad der skal ske i løbet af året, og de inddrages i nye tiltag på skolen.

Der afholdes to skole-hjem-samtaler om året i alle klasser. Her møder forældrene både de pædagoger, skolelærere og balletlærere, der er tilknyttet klassen. 

Endelig mødes forældrerådet med repræsentanter fra hele Balletskolen op til flere gange om året, hvilket giver forældrene mulighed for at drøfte elevernes skoleliv og Balletskolens planer for fremtiden.