Uddannelsen‎ > ‎

Faglig evaluering

Ud over den løbende evaluering i skoletiden gælder følgende:


I 0. - 7. klasse modtager eleverne en skriftlig evaluering to gange årligt.

Den skriftlige evaluering består af en elevplan, hvor eleverne bliver evalueret på det faglige niveau.

 

I 7. – 9. klasse modtager eleverne termin- og årskarakter efter 7 trinskalaen.


Den skriftlige evaluering følges op af skole-ballet-hjemsamtaler, hvor hjemmet i samarbejde med skolen evaluerer den faglige og sociale udvikling og bliver enige om en fælles strategi for, hvordan den faglige og sociale progression skal fortsætte.