Uddannelsen‎ > ‎

Lektier på Læseskolen


Læseskolen er som udgangspunkt lektiefri, men der kan dog være situationer, hvor det kan være nødvendigt at arbejde mere intensivt med fagene. Bl.a. kan nogle elever have brug for ekstra træning for at kunne indfri målene i fagene. Ligeledes kan der også være tale om opgaver, der kun kan løses med hjemmets hjælp.

 Således er dette et bud på Læseskolens lektiepolitik. Definition af lektier Lektier er undervisningsrelaterede aktiviteter, som eleven skal lave uden for skoletiden. Formål med lektier:

 1. Formålet med lektier er at træne og lære eleven at planlægge og organisere sin tid, samt at udvikle gode arbejdsvaner, selvdisciplin og selvindsigt. Dette er samtidig et element i elevens læring, at kunne tilrettelægge en arbejdsproces fra start til slut.

 2. Lektier anvendes som en del af undervisningen, når læreren vurderer, at lektiearbejde vil øge elevens viden og færdigheder = læring. Ikke læring generelt men på specifikke områder, som læreren vurderer som et nødvendigt grundlag for den enkelte elev.

- se nedenstående fil for en uddybende beskrivelse af lektiepolitiken på Læseskolen
Ċ
Asger Hansen,
28. nov. 2017 01.12