Uddannelsen‎ > ‎

Tilsynserklæring

 

Skoleleder:

Thomas Aabo Lawerentz

Det Kongelige Teaters Ballet Skole   

August Bournonvilles Passage 2 – 8

Postboks 2185
1017 København K
                                                                               

 

Skolekode: 101155

                                                                                                  

 

 

Tilsynserklæring for Det Kongelige Teaters Ballet Skole

2016-17

Ved Kirsten Hansen

Certificeret tilsynsførende

Tilsynserklæring for, Det Kongelige Teaters Ballet Skole 2016-17

Tilsynets grundlag:

Tilsynserklæringen i år skrives på baggrund af en besøgsdag. Tilsynserklæringen bygger på almindelig fagdelt undervisning samt samtaler med skolens leder og lederen af           N. Zahles Gymnasieskole.

N. Zahles Gymnasieskole har ansvaret for balletelevernes boglige uddannelse. Balletskolen og N. Zahles Gymnasieskole har et tæt samarbejde og et fælles ansvar for elevernes indlæring.

Generelt kan jeg sige om mit besøg på skolen, at jeg blev mødt med venlighed og imødekommenhed af såvel elever som leder, lærere og øvrige ansatte.

Det Kongelige Teaters Ballet Skole har i indeværende skoleår fokus på følgende områder:

 • Læseindsats: Læsebånd og faglig læsning organiseret i tilrettelagte perioder hen over året.

 • Ændret organisering i samarbejde med balletten således at balletlærerne, pædagogerne og lærerne får et bredere tværfagligt samarbejde og et tættere socialt fællesskab.

 

 

Tilsynets indhold:

Som tilsynsførende er nedenstående fire punkter det, som lægges til grund for tilsynsbesøget, og det, som skal opfyldes, er:

 

 1. at elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk imødekommer et niveau der ligger inden for normen.

 2. at skolens samlede undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

 3. at skolen forbereder eleverne til frihed og folkestyre

 4. at undervisningssproget er dansk

Det kan hermed understreges, at undervisningssproget er dansk. De tre resterende punkter vil indgå i rapporten på forskellige niveauer.

Elevernes standpunkt og skolens samlede undervisning:

Undervisningen på skolen svarer til fagrækken i folkeskolen. Dog er den boglige undervisning tilrettelagt således, at der tages hensyn til elevernes fokus på balletundervisningen. Der anvendes Fælles Mål som rettesnor for undervisningen. Elevernes præstationer vurderes til at være på et acceptabelt niveau, hvilket også kommer til udtryk i resultaterne ved FP9.

 

Plan og observationer fra undervisningen på tilsynsdagen, tirsdag den 4.4 2017:

 

 1. lektion:

  2.klasse billedkunst

 2. lektion:

  4. klasse dansk

 3. lektion:

  6.klasse historie

 4. lektion:

  4. klasse matematik

 5. lektion

  8. klasse dansk

1. lektion

2. klasse billedkunst:

På besøgsdagen den 4.4. havde klassen besøg af en gruppe elever fra en skole, hvor en af de nyoptagne elever kom fra. En sådan besøgsdag er en tradition på balletskolen. Baggrunden er at skabe mulighed for, at den enkelte elev kan bevare kontakten til den skole, hvor eleven har gået og samtidig se det i lyset af en mulig tilbagevenden.

Alle eleverne samledes i en lille træningssal, hvor der blev dannet grupper. Eleverne fik en sanseøvelse til opgave. Opgaven bestod i at formidle drømme ved at tegne på ryggen af hinanden.

Eleverne fik differentierede opgaver, som skabte grundlag for et godt samarbejdsklima og dermed et godt udgangspunkt for, at eleverne kunne komme videre i deres tegneprocesser. Efter hver øvelse gav eleverne konstruktiv feedback til hinanden.

 

2. lektion

4. klasse dansk:

Klassen har arbejdet med lyrik og skulle i denne sammenhæng færdiggøre deres digte. Digtene er skrevet på selvproducerede kort og illustreret med collage. Opgaven bestod også i at arbejde med kropslige udtryk til Vivaldis ”de fire årstider”. Dette skulle medvirke til at underbygge tolkningen af deres digte. Opgaven havde nemlig det definerede mål at koble kropslige følelsesmæssige udtryk til årstidernes karakteristika. Eleverne arbejdede motiverede og engagerede med opgaven.

 

3. lektion

6. klasse historie:

Eleverne havde arbejdet med Christian Den IV’s sidste år, hvor grundbogen ”Indblik og Udsyn” - historie 6. årgang, dannede grundlag for temaet.

Klassens elever læste op for hinanden. Dette for efterfølgende at have mulighed for at supplere hinanden i makkerpar i forhold til at finde forklaringer på vanskelige ord og vendinger.   

På baggrund af opgavens tema fik eleverne til opgave at skrive en nekrolog, omhandlende Christian Den IV.

Eleverne arbejdede parvis og gik motiverede til opgaven.

 

4. lektion

4. klasse matematik:

Klassen fik udleveret deres nye månedsopgaver. Herefter var der klassegennemgang af positive og negative tal, byggende på eksempler af den opgavetype, som klassen skulle arbejde med hjemme som lektie.

Klassens elever blev herefter opdelt således, at der kunne differentieres i opgavetyper. En mindre gruppe elever fik en gennemgang af opgaverne, understøttet af læreren. Resten af elevgruppen arbejdede individuelt med forskellige opgaver.

5. lektion

8. klasse dansk:

Klassen havde arbejdet med den norske TV- serie ”Skam”. Eleverne fik til opgave at læse to artikler om serien. En artikel fra dagbladet Information og en artikel fra Kristeligt Dagblad. Eleverne læste artiklerne for efterfølgende at kunne skrive en webkommentar i dagbladet Information.

Herefter skulle eleverne finde lighedspunkter mellem sig selv og indholdet i artiklen. Eleverne havde i forløbet en spændende diskussion om kvinder/piger i Islamisk kultur holdt op mod dansk kultur.

Skolens forberedelse af eleverne i forhold til frihed og folkestyre:

Der hersker i udpræget grad en lydhørhed og respekt lærere og elever i mellem, hvilket også udvises eleverne i mellem. Den gensidige respekt kommer alle til gode.

Skolen forbereder eleverne til frihed og folkestyre.

 

Afsluttende erklæring:

Det Kongelige Teaters Ballet Skole er en meget velfungerende skole. Skolens samlede undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.