SFOBalletskolens Læseskole er tænkt som en heldagsskole, og det betyder at skoletiden for eleverne i indskolingen er integreret med SFO-tiden. Forældre til børn i indskolingen kan derfor heller ikke vælge SFOén fra. 

Vi har besluttet at SFO-tiden er inddraget som en del af elevernes skoledag, fordi vi ønsker at tilrettelægge elevernes hverdag, således at boglige og fysiske fag placeres optimalt for læring. Samtidig gør heldagsskole-tanken det muligt for lærerteamet sammen med pædagogerne at planlægge relevante aktiviteter om eftermiddagen som f.eks. besøg på kulturinstitutioner.